Montage/demontage

Cilinders, schroeven en cilinderkoppen moeten van tijd tot tijd van de machine gedemonteerd worden. De onderdelen moeten weg voor revisie, slijtagemeting, maatname of dienen gewoon vervangen te worden door nieuwe onderdelen.

Vooral bij extruders en spuitgietmachines met grotere schroefdiameters kan het demonteren en monteren van cilinder en schroef een moeilijke klus zijn. De te hanteren onderdelen hebben een grote omvang en de beschikbare ruimte is meestal beperkt. Een cilinder met een gewicht van enkele ton nauwkeurig centreren met de aanwezige centreerdiameters en bovendien perfect waterpas monteren is niet altijd even evident. Bovendien moeten vaak zware bouten en moeren in de juiste volgorde en met de juiste voorspankrachten vastgedraaid worden. Hierbij heeft men niet alleen de nodige ervaring, maar ook de juiste gereedschappen nodig.

De nauwkeurige montage van cilinder, schroef en cilinderkop is uitermate belangrijk. Men moet rekening houden en ervaring hebben met de thermische uitzetting van staal. Een kleine spleet of onnauwkeurige centrering kan onder invloed van de hoge procesdrukken zeer ernstige gevolgen hebben. Verkeerde montage kan leiden tot beschadiging van de machine, maar ook tot verwonding van mensen.

Niet alle bedrijven beschikken intern over specialisten of tijd voor de montage en demontage van cilinders, schroeven en cilinderkoppen. Deze bedrijven kunnen steeds beroep doen op Euro-Stel. Wij zorgen ervoor dat een ervaren monteur tot bij jullie komt om op een professionele manier en met de nodige uitrusting het nodige monteer- en/of demonteerwerk te verrichten.