De schroef is misschien wel hét belangrijkste werktuig in de kunststofverwerking. Omdat schroefgeometrie een erg dynamisch kennisveld kent, is een kritische blik hierop zo nu en dan niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk.

De schroeven van Euro-Stel zijn wereldwijd bekend omwille van hun hoge kwaliteit qua ideale verhouding tussen plastificeervermogen, opbrengst en slijtvastheid. We leveren schroeven voor alle types machines, gaande van diameter 15 mm tot diameter 360 mm en een maximale lengte van tien meter. Dit zowel voor thermoplasten als voor thermoharders en rubbers.

Euro-Stel levert schroeven met alle mogelijke geometrieën. Van de meest eenvoudige driezoneschroef tot de meest complexe geometrieën. In de loop der jaren hebben we zodanig veel ervaring opgedaan met de verwerking van kunststoffen, dat we er met groot succes in geslaagd zijn om onze eigen Euro-Stel-geometrieën te ontwikkelen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

De schroeven van Euro-Stel danken hun kwaliteit aan het bijzonder efficiënte homogeniseerdeel. Beschikbare soorten:

 • Allround EUROSTEL-mengschroef met EUROSTEL-homogeniseersectie
 • EUROSTEL-schroef met hoog rendement voorzien van EUROSTEL-homogeniseerdeel en barrière
 • Afhankelijk van de toepassing alle varianten en combinaties hierop

Welke schroef is de juiste voor u?

De toepassing waarvoor de schroef zal ingezet worden, bepaalt uit welke staalsoort de schroef zal worden vervaardigd én de daarbij horende thermische behandeling. Zo hebben we schroeven uit nitreerstaal of chroomstaal waarbij de spiraal al dan niet gepantserd is.

We kunnen dit soort schroeven nitreren of eventueel de kern voorzien van een speciale oppervlaktelaminering. Daarnaast hebben we ook nog doorgeharde schroeven uit werktuigstaal en schroeven in poedermetaal, bestand tegen extreme abrasie en/of corrosie. Tenslotte zijn er de schroeven in superlegeringen (Hasteloy-Inconel) voor speciale toepassingen.

De schroefgeometrie bepaalt niet alleen het plastificeergedrag en de opbrengst van een schroef, maar ook het slijtgedrag. Ervaring leert ons dat een goede metallurgie en een goede kwaliteit van de schroef geen belangrijke bijdrage leveren tot de slijtvastheid van het product wanneer we een slechte schroefgeometrie hebben.

Een slechte geometrie zorgt namelijk voor hoge drukpieken in de compressiezone tijdens de plastificering. Deze hogedrukken zorgen ondanks de goede materiaalkeuze toch nog voor een grote slijtage van de schroef en uiteraard ook van de cilinder.

Principe van het EUROSTEL-mengdeel

De gesmolten stof wordt door een mengspleet geleid, waardoor zij van schroefgang naar schroefgang loopt, langs een hete cilinderwand. Ondertussen wordt de gesmolten stof gemengd, waardoor de uitstekende homogeniteitseigenschappen van dit mengdeel worden bereikt. Deze toestand laat toe de compressie aanzienlijk te verminderen in het voordeel van een hoger plastificeervermogen en een lagere procesdruk. De laatste ongesmolten granulaatresten smelten uiterlijk tijdens de korte passage van de overstroomflanken, want daar worden zij automatisch langs de hete cilinderwand geleid.

Kenmerken van het EUROSTEL-mengdeel

 • uitstekende mengkwaliteit
 • groter plastificeervermogen
 • gelijkmatige temperatuurverdeling van de smelt
 • minder masterbatch nodig
 • minder energieverbruik

Allround EUROSTEL-mengschroef met EUROSTEL-mengdeel

Deze schroef kan beschouwd worden als een conventionele driezoneschroef waarbij echter op het einde van de schroef, in de meteringzone, een EUROSTEL-mengdeel aangebracht is. In functie van de te verwerken materialen heeft deze schroef een al dan niet variabele spiraalspoel die kan wijzigen over de volledige lengte van de schroef. Het aanwezige EUROSTEL-mengdeel zorgt echter voor een aantal beduidende verschillen t.o.v. de conventionele driezoneschroef:

 • Veel lagere compressieverhouding (deze is immers niet meer nodig voor de homogeniteit)
 • Beter menggedrag door het keren van de gesmolten stof in het mengdeel
 • Hoger plastificeervermogen door compressievermindering en grotere flankhoogte in de pompzone
 • Minder slijtage van schroef en cilinder door vermijden van extreme procesdruk vooral in de compressie
 • Weinig of geen stuwdruk meer nodig om te helpen bij de homogenisering
 • Lagere temperatuurinstelling in het uitstootbereik door temperatuurhomogeniteit van de smelt en wegvallen “koude” smeltzone

De EUROSTEL-mengschroef is een allroundschroef met een groot spectrum, verbeterde plastificeerresultaten zoals kwaliteit en rendement, en lange levensduur (van schroef en cilinder!). Deze schroef bewijst haar bijzondere eigenschappen het best bij het inkleuren met masterbatch.
Het is mogelijk dat de gebruikers niet alle voordelen van de EUROSTEL-mengschroef uitbuiten, bijvoorbeeld door ze niet allemaal in te kleuren. Er is één punt waarmee allen gebaat zijn, namelijk de slijtagevermindering.

EUROSTEL-schroef met hoog rendement voorzien van EUROSTEL-mengdeel en barrière

De EUROSTEL-schroef met hoog rendement is een uitbreiding van de EUROSTEL-mengschroef. Deze schroef is voorzien van een extra barrièredeel. In tegenstelling tot de mengschroef is de geometrie van de schroef met hoog rendement voor speciale toepassingen ontworpen. In het barrièredeel wordt de gesmolten stof vervroegd van de vaste stoffen gescheiden, wat hogere draaisnelheden in combinatie met een hoger plastificeervermogen mogelijk maakt. Het mengdeel zorgt voor een permanente en goede plastificeerkwaliteit. De opvatting van het barrièredeel houdt rekening met de bijzondere eigenschappen van de te verwerken kunststof zoals smeltpunt, viscoelasticiteit en druk- of menggevoeligheid.

Revisie schroeven

Al van bij onze oprichting reviseert en herstelt Euro-Stel allerhande schroeven. Gebruikte schroeven worden met de grootste zorg onder handen genomen om ze terug zo goed als nieuw te maken!
De hoofdreden voor schroefrevisie is slijtage. Regelmatig krijgen we echter ook schroeven binnen met mechanische breuken.

Een typisch voorbeeld hiervan zijn schroeven met gebroken terugslagkleppen die met hun schroefdraad vastzitten op de schroef en waarbij de schroefdraad dient gerecupereerd of hersteld te worden om een nieuwe terugslagklep te kunnen monteren.

Goed om weten: Bij revisie dient altijd een grondige analyse van de versleten onderdelen gemaakt te worden door een ervaren Euro-Stel-expert om de meest geijkte revisie (economisch en technisch) voor te stellen.

Alles over schroefslijtage en -herstelling

Wanneer schroeven onherstelbaar versleten of beschadigd zijn, kunnen wij nieuwe schroeven aanbieden volgens model of in Euro-Stel-uitvoering.

Er is geen algemeen geldende beschrijving of oorzaak voor schroefslijtage. De belangrijkste vorm is echter slijtage aan de buitenste schroefdiameter door wrijving tussen de schroefflank en de cilinder. De werkende oppervlaktedruk en enorme krachten die aan de basis hiervan liggen en die negentig graden ten opzichte van de transportrichting werken, worden meestal onderschat.

Men mag er in geen geval van uitgaan, dat de schroef in de cilinder “zwemt”. Als dit het geval was, zouden de slijtagebeelden van schroef en cilinder niet congruent mogen zijn, wat zij alleszins altijd zijn. Alleen de graad van slijtage is verschillend: deze is kleiner in de cilinder, omdat deze in vergelijking met de schroef over een groter oppervlak beschikt.

Abrasieve additieven zoals glasvezel zijn niet de oorzaak van de slijtage, maar versterken deze wel. De grote oorzaak is altijd de druk die in het betrokken schroefdeel heerst, bv. in de compressiezone.
Als het slijtagebeeld extreme kenmerken vertoont (zoals diepe groeven aan het loopvlak van de flank, sterke braamvorming aan de zijkanten van de flank en een korte levensduur) dan kan men zich de vraag stellen of de schroefgeometrie wel geschikt is. Dat kan voor ons namelijk de reden zijn waarom wij regenerering afraden; binnen de kortste keren doen dezelfde slijtagesymptomen zich opnieuw voor.

Als er “normale” slijtage optreedt en het basismateriaal is nitreerstaal – doorgehard staal kan niet geregenereerd worden – dan kan de schroef door flankpantsering vernieuwd worden. Hierbij wordt tijdens het lasproces op de bovenkant van de flank een pantsering aangebracht. De keuze van de pantserlaag is afhankelijk van de toepassing. De metallurgie van de cilinder (paring) en het type te verwerken materiaal (verwerkingstemperaturen) bepalen welke pantserlaag wordt opgelast.

De meest courante herstellingen zijn:

 • Aanbrengen van een nieuwe pantserlaag in de juiste legering op de spiraal van de schroef. Bij de herstelling van een reeds gepantserde schroef wordt de oude pantserlaag verwijderd en een bufferlaag aangebracht.
 • Polijsten
 • Richten
 • Nitreren indien nodig
 • Ontchromen, verchromen indien nodig
 • Herstellen van schroeven beschadigd in hun aandrijving
 • Herstelling bevestiging terugslagklep