Spuitgietmachines worden gekenmerkt door de sluitkracht die ze op de matrijs kunnen uitoefenen. Het open- en sluitmechanisme van een matrijs is een sterk staaltje technologie waarbij hoge krachten optreden. Zowel voor de geleiding van de matrijs als voor het overbrengen van de sluitkracht maakt men gebruik van holmen.

Aan holmen worden zeer zware eisen gesteld. De krachten die in de holmen kunnen optreden zijn hoog en de holm mag het in geen enkel geval begeven. Hoe goed de holmen ook worden gefabriceerd, holmbreuk is steeds een gevolg van slechte uitlijning of foutieve belasting en nog steeds een veel voorkomend probleem bij spuitgieters.

Meestal kan een gebroken of ingescheurde holm door ons op degelijke wijze hersteld worden. Wanneer een herstelling niet mogelijk is, bieden wij nieuwe delen aan. Voor nieuwe holmen beperken we ons tot diameter 200 mm.

Revisie Holmen

Holmen van spuitgietmachines worden zwaar belast en moeten grote krachten opvangen. Hieraan worden dan ook uiterst hoge eisen gesteld. Een goede dimensionering en de juiste materiaalkeuze zijn van groot belang bij het ontwerpen van holmen, want ondanks alle aandacht die besteden wordt aan de fabricage, bestaat er blijvend een kans op scheuren of breken.

Bij Euro-Stel is een gescheurde of gebroken holm echter geen verloren holm. De meeste holmen kunnen hersteld worden en wij brengen ze terug tot nieuw aan een fractie van de nieuwprijs. Ook holmmoeren kunnen meestal gerecupereerd worden. Indien niet, worden deze nieuw gemaakt.

De methode van holmrevisie wordt zeker interessant wanneer het om machines met grotere sluitkracht gaat (>400T). Heel vaak betreft het in dit geval duurdere onderdelen die bij de machinefabrikant niet zomaar uit voorraad leverbaar zijn. Een holmrevisie kan binnen een termijn van 3 tot 5 dagen uitgevoerd worden, waardoor machinestilstand tot een minimum beperkt wordt.

Goed om weten: Bij revisie dient altijd een grondige analyse van de versleten onderdelen gemaakt te worden door een ervaren Euro-Stel-expert om de meest geijkte revisie (economisch en technisch) voor te stellen.